Monthly archives: May, 2017

Độ rày có thêm việc: bán trái cây

  Độ rày có thêm việc: bán trái cây. Mấy bữa trước, có dì kia chắc ngoài 60, đẹp người, đậu chiếc xe Van trước chỗ tui, bước vô chào rồi “Dạ cậu ơi, cậu cho tui đậu nhờ trước tiệm một chút được hôn cậu?”. – Dì cứ thoải mái đi, parking này là …