Monthly archives: June, 2017

BÁC SỸ

  BÁC SỸ Có người khúng khắng ho, ra mua vài viên thuốc uống, hết. Lại ho, lại uống… lại ho! Sau xét nghiệm mới biết là bị lao. Một kẻ cứ thi thoảng cảm sốt, rồi đau bụng đi ngoài linh tinh… khám mới hay là HIV đã chuyển thành Sida. Chết! Có câu …