– ‘Nói thì được gì?’ Có những lúc nói chả để được gì cho bản thân, nhưng trước những bất công, phi lý mà không lên tiếng thì ‘sống để làm gì?’
– ‘Có bất mãn gì không mà hay nói thế?’ Không nhất thiết bất mãn mới nói, người bản thân thoả mãn, thấy đồng loại bị bất công nhưng không lên tiếng thì ‘làm người để làm gì?’
– ‘Nói cũng chả giải quyết được gì?’ Nói ra mà chả giải quyết được gì thì không nói lại càng không giải quyết được gì.
Nói là một nhu cầu và đó là quyền.Vì vậy, nên bàn về nội dung nói đến chứ đừng bàn về chuyện có nên nói không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *