“ĐOÀN LÀM PHIM”

1 1 1 1 1  
“ĐOÀN LÀM PHIM”
Tui cứ gọi là đoàn cho oai dù chỉ có 11 người mà trong đó chỉ có 2 diễn viên chính Kasim Hoàng Vũ và ngọc nữ đ.a Mai Thanh Hà. 6 người vừa đạo diễn, quay phim và kỹ thuật. 1 make up, 1 lái xe và một khuân vác trưởng là tui!
Nhận lời đi làm cửu vạn cho đoàn vì rất ham… “lao động nghệ thuật”.
Nay lỡ rồi, bỏ chạy không kịp! Nghệ thuật con khỉ gì mà vất vả thế?
4h30 sáng đã bị dựng dậy. Chạy như ngựa để kịp theo nắng tránh mưa. Ăn không kịp ăn, uống chẳng kịp uống, leo trèo ghềnh thác như dê núi. 21h mình đói mềm rồi mà chúng cứ bắt, anh đợi chút, em quay nốt phân cảnh n