ĐƠN XIN CỨU XÉT

1  
ĐƠN XIN CỨU XÉT
Kính gửi: Đảng ủy, HĐND, UBND và nhân dân xã Đồng tâm.
Việt teo tèo chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý cơ quan và nhân dân xã ta cứu xét một việc như sau.
Mặc dù gần 40 năm qua không có nhu cầu sử dụng mà chính phủ vẫn giao vài trăm ha đất để làm sân bay.
Nhưng nay chúng tôi lại cần dăm trăm ha đất để xây cao ốc và biệt thự… thế mà khi xuống lấy đất thì một số nhỏ người dân xã nhà (chưa đến 90%) lại éo cho chúng tôi lấy.
Điều này làm chúng tôi cay mũi vô cùng…
Vậy nay xin gửi đơn này thật tâm… tư nhờ giúp đỡ…
Nếu quý cơ quan và quý nhân dân éo giúp, bọn tôi sẽ xử đẹp luôn!
… …
Nếu được như ý chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
(Vừa mới thảo đơn xong)

Comments 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *