HÔN NHÂN HỜI HỢT

1  
HÔN NHÂN HỜI HỢT
Có những cuộc hôn nhân như là lẽ sống, có những cuộc hôn nhân như là một thói quen an toàn. Tôi không biết rõ được mấy mươi năm sau đời mình sẽ ra sao? Chỉ ngủ được với vòng tay ôm chặt hay chỉ nhìn thấy nhau để biết rằng mình đã vào đúng nhà?
Tôi hay l