KHÓ PHẾT

KHÓ PHẾT!
Nghe đồn, Chung chủ tịch không dám về Đồng tâm vì sợ dân ở đó bắt luôn. Chú ấy mời bà con lên ubnd huyện Mỹ đức để họp.
Bà con không dám lên vì cũng ngại bị lừa rồi bắt đi (như đã bắt ông Kình và mấy người nữa)
Không ai tin ai!…
Giải quyết chuyện này đâu có khó.
Giống hồi 69-73, ta họp với Mỹ phải nhờ đất trung gian là Paris. Nay cho tiện thì nhờ Viên chăn của Lào cũng được mà?
Nhưng nếu Chung đòi nhờ Bắc kinh làm trung gian thì cũng khó nhỉ!

Comments 25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *