mới đây mà đã được 8 năm rồi

mới đây mà đã được 8 năm rồi . nhanh thật . dù k được gọi là hạnh phúc nhưg cũng cảm nhận được hai từ kết hôn là j .
Nếu 1 ngày anh tìm được hạnh phúc mới 2 mẹ con em sẽ luôn chúc phúc cho anh .
See Translation

Comments 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *