20

20.35 giờ Alaska, 11.35 ở Việt nam. Vậy là chúng tôi bôn ba gần 30 tiếng, qua tổng cộng 4 sân bay, kể từ thời điểm “sảy nhà ra thất nghiệp”. Đến khách sạn, chìa giấy đăng ký, được trả lời: không có booking. Giải thích qua lại, các em phát hiện là ở trung tâm có xác nhận chỗ, nhưng quên không chuyển xuống khách sạn. Loay hoay cũng mất hơn tiếng mới nhận được phòng.
Nhìn ra cửa sổ, xa xa – hoàng hôn thấm đẫm vô số các giải mây màu hồng và xanh sẫm. Khách sạn ở giữa trung tâm Anchorage nên chưa được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên.
Hẹn mai nhé, Alaska ơi.