Monthly archives: November, 2016

Đêm lạnh

Đêm lạnh, mò lên tắt quạt cho các cậu. Ai dè cậu ngóc dậy báo đau răng. Cậu ưu tư lắm. Mai cậu đi thăm quan, cô cho phép cậu mang Bim Bim theo. Mà Bim thì mua để balo rồi, giờ đau răng thì mai ăn làm sao? Mình đành lôi cậu xuống khám. …