3 năm trước tôi gặp một người bạn

3 năm trước tôi gặp một người bạn …
Và đến tận 3 năm sau đó chúng tôi có thêm một cuộc gặp thứ 2
Ở cái đất nước xa xôi chẳng bao giờ nghĩ tới, quen một người không cùng chung tuổi tác, ngôn ngữ, và văn hoá. Nhưng có lẽ phần nào tôi hiểu được có những người bạn là tri kỉ trong cuộc đời. Tri kỉ cũng bởi chẳng cần nói cũng chẳng cần cười, chẳng cần buồn cũng chẳng cần vui, chẳng cần phải gặp nhau cả một thời gian dài, chỉ cần nhìn ánh mắt và cảm nhận cũng đủ để hiểu được suy nghĩ của nhau.
Ông bẹn này dù không hiểu tiếng Việt nhưng trộm vía Mẹ nói cái quái gì cũng hiểu =))