5 tuổi thôi mà chuyển không biết bao nhiêu trường từ Bắc vô Nam

5 tuổi thôi mà chuyển không biết bao nhiêu trường từ Bắc vô Nam! Từ quốc gia cho tới quốc tế, được 3 hôm là về bảo ” Trường này không có gì hay ho cả bố ạ ”
Chiều quá nên lười học mất rồi!
Chúc con trai năm học mới nhiều niềm vui, ngày xưa bằng tuổi con bố đã là đại K phá làng, phá xóm rồi đấy!