Bản quyền HTQ:

Bản quyền HTQ:
-Một mình nhưng chẳng cô đơn,
Hơn đông đúc vẫn trống trơn một mình…
-Đối với một người đàn ông lãng mạn nhưng tử tế, việc một người dàn bà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của mình có thể làm giảm bớt cảm xúc yêu đương nhưng lại làm tăng thêm ý thức trách nhiệm. Vì thế họ không bao giờ đối xử tệ với vợ ngay cả khi họ vẫn … lãng mạn…
-Một ước mơ rất thật,
Nói ra để đỡ đau:
Tình yêu thành cổ vật,
Nếu già còn mê nhau…
-Khỏa thân không khỏa được thần,
Mà thứ ta cần là trái tim em…
-Nếu đánh mất tình yêu mà mình không cảm thấy đau đớn thì đó đã chỉ là thứ na ná tình yêu..
-Đàn ông đàng hoàng thì chỉ nói tốt về những người tình cũ, bất chấp sự thật đã như thế nào..