Bắt được Thọ sứt khi đang đi cùng bạn gái

Bắt được Thọ sứt khi đang đi cùng bạn gái! Một người bạn gái như nào khiến Thọ sứt không màng nguy hiểm để tới thăm khi vừa trốn trại? Một bạn gái thế nào mà bất chấp việc mình có thể bị đi tù vì không tố giác để đi cùng Thọ sứt như thế? Ngôn tình thật! Ngôn tình quá đi!
Diễn biến khác: Thọ chết vì tình vậy có khi nào Tình- kẻ tử tù còn lại sẽ bị bắt khi đang đi mua sữa ông Thọ không nhỉ bà con???