Buổi tối cuối ngày

Buổi tối cuối ngày, bác trai hỏi bác gái : ” Hồi trưa mí chị em đi ăn có vui hơm, có chuyện j hay hơm”.
Bác gái thật thà kể lể hết hem thiếu chuyện j, kể cả chuyện cô em nói,” Cả tháng hơn hem gặp, chị Mộng còn choẻ hơn cả lúc trước Tết ”
Bác trai bĩu một nhát mỏ dzơi tận dzốn đáp: ” Ôi dzời, hỏi coi she có đi khám mắt định kì hơm, có dzị tật j về mắt hơm nha”.
Tổn thương mãi nên chai xạn dzồi í.
P/s : Nấu cứ nấu, ăn cứ ăn, mìn xuynh thì mìn cứ xuynh thôi í. Hí hí.