Cả cuộc đời chỉ biết lo và nghĩ cho người khác

1  
Cả cuộc đời chỉ biết lo và nghĩ cho người khác. Tới non nước này rồi, vẫn vậy.
Thằng cháu đi làm về, chạy vô mới được năm bảy phút là đuổi “Về đi Ịch, về ngủ sớm sáng còn đi làm”. Con cháu nào vô cũng bị đuổi. Là bởi nội không bao giờ muốn làm phiền bất cứ ai.
Ông nội vừa vô thăm, bà hỏi liền “Ông khoẻ hôn, ăn gì chưa?”. Ông khóc oà tại chỗ “Đáng lẽ ông nội phải hỏi bà nội trước mà, bà nội đang bịnh mà”.
Bác sĩ nào vô nhìn thấy đầy cả phòng những con cháu cũng cười với nội “Bà thật may mắn”. Bởi ở đây, cảnh này thực sự không nhiều.
Bác sĩ hay y tá vô thăm khám, nói tiếng Anh, nội có hiểu gì đâu mà họ nói xong câu nào, nội “dạ” câu đó.
Trước khi họ quay đi, lúc nào nội cũng “Dạ, cám ơn”.