Cả nhà phải ăn cơm khê

Cả nhà phải ăn cơm khê. Người nấu là chị Hai. Chị Ba, chị Tư đề nghị phải có biện pháp xử lý.
Đoàn kiểm tra đặc biệt gồm bố, dì và em út ba tuổi, sau hai ngày làm việc công tâm, nghiêm khắc, báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn gia đình:
Người nấu cơm có vo gạo, châm nước, nhóm củi. Có bằng chứng cơm đã sôi, người nấu có dập lửa.
Kết luận: việc nấu cơm được thực hiện ĐÚNG QUY TRÌNH.
Chị Hai không bị cách chức. Nhưng phải RÚT KINH NGHIỆM SÂU SẮC.
Từ ngày đó, với chị Ba, chị Tư, ác mộng bắt đầu…