Các bạn có được bao nhiêu sao rồi

Các bạn có được bao nhiêu sao rồi?
VÌ SAO
Vì sao vươn tới những vì sao?
Vì sao đó không cao đâu nào!
Vì sao #mơ_ước trên cao
Vì sao #khát_vọng vì sao #an_lành
Vì sao nhỏ bé thật mong manh
Vì sao #hạnh_phúc, #thành_thật thôi
Vì sao #ấm_áp có rồi
Vì sao #đạo_hiếu đang trôi ngang mình
Vì sao #nghĩa và vì sao #tình
Vì sao #đạo_lý nhìn đủ đây
Vì sao #nhân_cách hàng ngày
Vì sao #tín_nhiệm phơi bày vào tay
Vì sao #tri_thức, vì sao #hài
Vì sao #lễ, #biệt_tài hòa vang
Vì sao #vui_vẻ – #an_nhàn
Vì sao #thoải_mái hòa chan kiếp người
Vì sao #niềm_tin cũng đang cười
Vì sao #vượt_qua tươi nhiều hơn
Vì sao #chung_thủy không sờn
Vì sao #tự_quyết đường trơn không màng
Vì sao nhiều lắm những vì sao
Vì sao #ngọt_ngào bao nhiêu sao
Vì sao #yêu_mến cùng nhau
Vì sao thêm nhé thì thào vì sao!!!
Nội dung thơ: Lam Điền
Ảnh: internet
See Translation