Cái lũ pháp luân công u mê tham lam hèn nhát này nói câu nào là mâu thuẫn câu đó

Cái lũ pháp luân công u mê tham lam hèn nhát này nói câu nào là mâu thuẫn câu đó. Sư phụ nó giảng: đau là để trả nghiệp, loài người không thể không có nghiệp không thể phủi một cái là xóa nghiệp của nhân gian như bà Thanh Hải vô thượng sư. Vì vậy đau bệnh là một hân hạnh để mà tinh tấn, nếu hết tạnh được thì gọi là viên mãn. Nhưng ai trong số đó, kể cả ông Lý H Chí dám khẳng định là mình viên mãn rồi, vì khẳng định được là phải chứng thực được. Như vậy thì u mê hay đau bệnh mà họ ám chỉ của thường nhân cũng chính là các bước tự trả nghiệp giữa đời thường mà hoàn toàn vô chấp vô cầu đấy thôi. Thế nào là không khổ đau? Ngồi đó và cắt đứt cái dây thần kinh cảm giác đau đi thì gọi là vượt qua khổ đau ư? Lầm lạc, u mê, tham lam đã đưa các người đi quá xa các giá trị đích thực của Thiên Địa, Phật, Nhân rồi.
P/s daikynguyen là trang của plc . Cũng quảng cáo ầm ầm, tất cả các sản phẩm maketing quảng cáo đều biến dạng tính Chân của các giá trị, mà quảng cáo nhiều như thế rồi thuế má có đàng hoàng không nhỉ hay lại vẫn áp dụng luật thuế vô hình vô minh ở đây!