CHẢ NGU ĐÂU EM ƠI

CHẢ NGU ĐÂU EM ƠI!
Mấy chục năm qua chớ nịnh chồng!
Bây giờ lại hót… chết mình không
Thôi rồi chắc chắn cần nhờ vả
…. Dông
25/05/2017- Đào Mạnh Hà
———– HỌA —————
TÌNH NGÔNG
Chỉ muốn cùng ai nghĩa vợ chồng
Nhưng vì túi rỗng chịu phòng không
Mong em hạnh phúc tình viên mãn
… Dông.
25 – 05 – 2017
Trường Sơn Tuệ Nhẫn
————-++
Đời em sướng khổ phận nơi chồng
Bảy tám khi bù có buổi không
Cúi gập nghiêng đòn vai nặng nỗi
Dông.
Thienly Dochanh
———–+++
DUỢT
Ô hay ! Củ súng để đâu chồng ?
Đã mấy năm rùi…bắn được không ?
Lắp đạn lau nòng…thao dượt thử…
TRÔNG…???…
Huệ Quang
————++++
Phận gái hơn nhau ở tấm chồng
Ăn rồi ghẹo gái .. hỏi buồn không ?
Kia vườn cỏ mọc đâu ngày xới
.. Dông
Tình Hương
————++++++
NHẢM
Bởi thích bon chen giữ lão chồng
Nhưng mà hết đát cũng bằng không
Thành ra lắm lúc trông buồn thảm
Xàm….
Không Ai Cả