Chẳng có

Chẳng có .vị nào trong BCT xứng đáng làm BTTU chức danh đó để Ban CH Đảng bộ TPHCM bầu là đúng nhất…Sao cứ phải là ủy viên BCT ngoài cái danh ấy có vị nào giỏi giang xuất sắc đâu ? ĐLT là một kẻ sắc sảo mạnh mẽ nhiều thủ đoạn còn thất bại chứ cái đám còn lại lùm xùm kia thì làm được gì ? Hãy để người dân TPHCM đươc đề cử chọn người lãnh đạo thích hợp của mình !