Chụp như này mà anh ấy vẫn còn bị thiên hạ ném đá thì thui amateur như em coi như chưa cầm máy ảnh bao giờ nha

Chụp như này mà anh ấy vẫn còn bị thiên hạ ném đá thì thui amateur như em coi như chưa cầm máy ảnh bao giờ nha. Em ko bít gì về ảnh từ trước tới nay nha. Đừng ai đòi ảnh em nha. Tội em 🙁
Nguồn: Nguyễn Minh Đức
Link cho các bạn hóng: https://www.facebook.com/honghotshowbiz/posts/1792857864363022