CHUYÊN MỤC ĐÓNG HÀNG TRẢ CÁC ĐẠI LÝ

CHUYÊN MỤC ĐÓNG HÀNG TRẢ CÁC ĐẠI LÝ
THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG CẢ TỐI CỦA HUYỀN ĐÂY. 🙂
DO MAI HUYỀN CÓ VIỆC BẬN VẮNG NHÀ NÊN HÔM NAY CỐ GẮNG ĐÓNG HÀNG CHO CÁC ĐẠI LÝ THẬT SỚM. 🙂 🙂 🙂
:-)TỐI NAY HUYỀN CHECK INBOX CÓ HƠI CHẬM XÍU MỌI NG THÔNG CẢM NHA. VÌ ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI HƠN CHỤC THÙNG HÀNG LỚN LẮM NÈ.