Có ai muốn ấn tống kinh sách băng đĩa ko ạ

Có ai muốn ấn tống kinh sách băng đĩa ko ạ?
Mình xin cập nhật danh sách ấn tống kinh sách và in đĩa
1. Chú Lê Anh Dũng: 100 đĩa + 25 quyển kinh
2. Chị Nguyễn Phương Anh: 100 đĩa
3. Anh Dong Hoang: 700 đĩa + 10 quyển kinh
4. Thím Tuoi Nguyen: 100 đĩa + 7 quyển kinh
5. Chị Quỳnh Nguyễn : 100 đĩa + 25 quyển kinh
6. Chị Soc Yeu : 50 đĩa + 13 quyển kinh
7. Pham Truong : 1 pho tưởng Địa Tạng ( 3 triệu)
8. Ngọc Anh Nana: 50 quyển kinh
9. Cô ở Hàng Mã: 50 quyển
10. Bạn Hà Lyna – bạn Nana : 50 quyển
11. Chị Hiền: 2 quyển