Con này hình như nó sướng quá hoá rồ

Con này hình như nó sướng quá hoá rồ. Mình cả tháng phụ thuộc lương lão téng có 6 củ 2vc vẫn vui cuối tuần vẫn nhà hàng ầm ầm mà nhở mỗi tội chưa có nhà riêng và vẫn bon bon trên con xe dream chiến màu đỏ. Thôi có khi về phải tress vài hôm ép dũng làm gì thì làm để ra đc 20tr/tháng cho nó đỡ tress mới đc