Cuộc đời của mình k trọn vẹn nên mình sợ sự chia phôi

Cuộc đời của mình k trọn vẹn nên mình sợ sự chia phôi , sự lẻ bóng , đọc trên FB anh Norris Le hai câu thơ Kiều, : vầng trăng ai xẻ làm đôi , nửa in gối chiếc , nửa soi dặm trường, bỗng dưng mình cảm thán cho số phận những người cô đơn , cô đơn k vì họ chỉ một mình , mà cô đơn ngay cả khi họ có đôi có cặp mà lại đồng sàng dị mộng , có người can đảm cắt đứt sự chênh vênh đó , nhưng có người lại cố nén để con có cha có mẹ , mình đã thấy chung quanh mình rất rất rất nhiều cảnh đời như thế , có nên k ?