CUỐI TÌNH CA

CUỐI TÌNH CA
(Hồng Thanh Quang)
(Cho EM một ngày nào đó)
Em cuối cùng về lại với anh không
Sau tất cả những nổi chìm thiếu phụ
Những tình yêu mới với những tình yêu cũ
Những tình yêu như thù hận trong đời
Em cuối cùng có lẻ bóng như tôi
Ta thiếu vắng đâu phải là nhân thế
Ôi món nợ tháng năm dài vẫn trẻ
Bắt ta buồn hát khóc với hàng dương
Ta đã tìm quên lãng giữa mù sương
Những môi mắt những nhọc nhằn danh lợi
Những tĩnh lặng hồi tâm quên chờ đợi
Thế mà vui luôn đượm nỗi u buồn
Em cuối cùng gương mặt vẫn như gương
Ta soi lại những câu thơ khờ dại
Bao mất mát cũng không là báo hại
Cho cơn mơ khoảnh khắc thực xa lìa
Ta với mình thật không thể nào chia
Dẫu lầm lẫn dẫu giận hờn như ghét
Không cùng sống ta với mình sẽ hết
Những u minh để vĩnh cửu yên bình…
(9-5-2011)