Đây là nhạc Hip Hop Latino

Đây là nhạc Hip Hop Latino, sự kết với giữa Hip hop với Latin. Là âm nhạc phát triển phía bờ Tây của nc Mỹ ( West Coast ) từ những năm nửa cuối thập niên 80 và đầu 90, cũng là khoảng thời gian các động tác Hip Hop Dance được định hình rõ ràng hơn.
Mà thôi kệ, mng xem clip nhảy của học sinh Rùa :)).
Toàn các Wonder Gals lỗi thôi. Haha.
Sang tháng 5, 2 lớp Hip Hop Foundation của mình sẽ mở thêm slot cho các bạn.
Hip hop 1 : thứ 2, thứ 5 ( 20:00-22:00 ) – dành cho các bạn đã tập qua Basic chút ít.
Hip hop 2 : thứ 2, thứ 6 ( 18:30-20:00 ) – dành cho các bạn chưa biết nhảy, chưa biết bộ môn này, hoặc củng cố về nền tảng.
Inbox cho Rùa nhé các bạn .