Đêm

Đêm, giờ này mới đi làm về, doạ ma ối kẻ khóc thét, kệ, ai bảo lang thang fb đêm hôm, ta cầy cuốc chưa được nghỉ, cố nốt phần hát bè kiểu gì chả đc thêm catxe, vậy nên, yêu bóng đêm đi, ru được những kẻ khó ngủ, đêm, quẫy đạp thêm để vứt bỏ những hy sinh vô ích, chát mặn…
Đêm…ta ùa vào đêm…