Đời kiếm khách dọc ngang trời đất

Đời kiếm khách dọc ngang trời đất
Cũng mơ về một mái ấm mà thôi
Đi đó đi đây, chu du vạn dặm cuối đất cùng trời, thì sau rốt cũng chỉ muốn về bên mái ấm gia đình bình yên. Mơ ngày mai cắt cỏ, đuổi gà cho vợ, sống tĩnh lặng giữa thiên nhiên. Làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, gìn giữ sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, còn lại mọi thứ cứ thuận theo nhân duyên là được
See Translation