Giữa lúc cả xã hội đang dấy lên hàng loạt vụ việc về đậu đỗ xe thiếu ý thức khiến chủ nhà và chủ xe xung đột nghiêm trọng thì hình ảnh này sao mà nhân văn thế

Giữa lúc cả xã hội đang dấy lên hàng loạt vụ việc về đậu đỗ xe thiếu ý thức khiến chủ nhà và chủ xe xung đột nghiêm trọng thì hình ảnh này sao mà nhân văn thế. Cư xử có văn hoá hình như không khó lắm, cái thiếu là ý thức. Sắp tới thành viên OtoFun sẽ cùng nhau đưa ra những việc NÊN và KHÔNG NÊN làm cả trong online và offline để cùng hướng đến một cộng đồng văn minh và có văn hoá. Hy vọng sẽ được các cụ các mợ ủng hộ.
See Translation