Hãy tự tin đi trên con đường đã chọn

Hãy tự tin đi trên con đường đã chọn ..Cuộc đời là một đường thẳng Hai con phải luôn tiến về phía trước .. Một ngày trôi qua sẽ trở thành quá khứ ..Quá khứ sẽ cho các con súc mạnh để các con thành công ..Bố Mẹ luôn bên cạnh các con..Cố lên..