Ít khi share

Ít khi share. Nhưng những điều thế này không thể không chia sẻ vì nó rất đúng với thực trạng quan hệ giữa người với người ngày nay.
Mình đã chứng kiến những kẻ tính từng đồng với cha mẹ mình và chẳng bao giờ quan tâm xem những người sinh ra mình đang sống ra sao, nhưng lại sẵn sàng đem tiền bạc đi góp cho các trại dưỡng lão!
Mình đã chứng kiến những kẻ chẳng hề coi con cái là quan trọng và thường xuyên bỏ bê chúng để dành thời gian cho các thú vui riêng, nhưng lại luôn nổi bật trong vai trò là “mạnh thường quân” giúp trẻ mồ côi ở các nhà tình thương!
Mình đã chứng kiến những kẻ đối xử với vợ/chồng mình bạc bẽo và cạn tình cạn nghĩa đến lạnh người, nhưng đi tới đâu cũng nói rất nhiều điều hay ho về tình yêu!
Mình cũng đã chứng kiến những kẻ chẳng bao giờ biết tới quê quán và lúc nào cũng xem anh em ruột thịt cùng họ hàng thân thích như một gánh nợ, nhưng lại luôn mở lòng bác ái quảng đại để giúp tới cả những người dưng qua đường!
Vì sao vậy? Vì chữ “DANH” quá lớn mà họ cần ư? Hay vì lòng người vốn dĩ là như thế?
Mình không thể hiểu và vì thế cũng không đủ khả năng giải thích.
Nên chỉ hoàn toàn đồng ý với clip này bởi một điều rất phù hợp với nguyên tắc sống của mình: Sống tử tế có nghĩa là trước hết, đừng làm đau những người thân và những người thương mình.
Rồi sau đó mới có thể đủ tư cách chia sẻ tình thương yêu với tha nhân.