Khái niệm về tình yêu nhé

Khái niệm về tình yêu nhé…
Một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm sau một thời gian người con gái ấy yêu thêm một người thứ hai… Người thứ hai với người con gái đó …mới thật sự gọi đó là tình yêu…khái niệm là v đó …