Khi bạn nghe đến những từ như “thị trường tự do”

Khi bạn nghe đến những từ như “thị trường tự do”, “chủ nghĩa tư bản” hay “kinh tế thị trường”, bạn sẽ lập tức nghĩ đến điều gì? Hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc kiếm tiền. Nhưng thị trường tự do có một mặt nữa quan trọng hơn. Thị trường tự do vô cùng quan trọng không phải vì những vật vất mà nó có thể đem lại, mà vì những lợi ích đạo đức của nó.
Bạn có thể nghĩ đây là một nghịch lý, nhất là khi bạn được tiếp xúc thường xuyên với các giáo sư đại học. Các thập niên qua, rât …
Continue Reading