Khi mà mình đang chết chìm và khóc thầm với quá nhiều thứ cần phải đọc để hiểu cho rõ những việc “người ta” đang làm về giảng dạy hướng tới những giá trị cốt lõi nhất cho trẻ con của xứ “người ta”

Khi mà mình đang chết chìm và khóc thầm với quá nhiều thứ cần phải đọc để hiểu cho rõ những việc “người ta” đang làm về giảng dạy hướng tới những giá trị cốt lõi nhất cho trẻ con của xứ “người ta”, thì mình cảm thấy quá nản lòng với những cuộc đua tranh thuần hình thức, những tính toán quá nhiệt tình đến mức ngốc nghếch của người lớn đang góp phần làm méo mó linh hồn đang lớn của bọn trẻ.
Bài viết của anh Le Dung năm trước về chuyện liên quan tới ứng xử của người lớn + việc thi học sinh giỏi qua mạng: https://www.facebook.com/le.dung.98499/posts/10154671913832221
Mình cũng có pdf của kha khá sách vừa ở mảng thực hành giảng dạy, vừa ở methodology đang sẵn sàng để chia sẻ nếu các bạn đang làm về giảng dạy THỰC SỰ quan tâm và thực lòng muốn đọc – học hỏi – trao đổi. Các bạn có thể để lại comment bên dưới, nếu nhiều bạn hỏi và tài liệu dạng đó mình có, mình sẽ share lên cho mọi người cùng đọc.
Hôm nay mình sẽ share một quyển sách của British Council về ảnh hưởng của tiếng Anh lên cuộc sống của người học nó: http://www.teachingenglish.org.uk/…/E085%20Impact%20of%20En…