KHOE CÁI TIN VUI

KHOE CÁI TIN VUI – TRUNG TÂM GREENVIET ĐẠT GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2017 DO BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC…!
Ban tổ chức giải thưởng Môi trường Việt Nam trân trọng thông báo chúc mừng “Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh” (tên thường gọi là Trung tâm GreenViet), đã được Bộ trưởng bộ Tài Nguyên Môi Trường quyết định trao giải thưởng Môi Trường Việt Nam năm 2017.
Giải thưởng sẽ được trao trang trọng trong dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6/2017) tại TP. Bà Rịa, Vũng Tàu.
Đơn vị đạt giải thưởng sẽ được nhận:
– Bằng chứng nhận giải thưởng của Bộ trưởng BTNMT
– Biểu trưng giải thưởng Môi trường Việt Nam 2017
– Tiền thưởng….!
Có thêm động lực để phấn đấu vì Môi trường Việt Nam, vì cộng đồng, và vì con cháu mai sau sẽ có được môi trường sống trong sạch.
Kỷ niệm ngày đẹp trời #nhatkyvoocvovo (Vovo lại có chuyện để kể bạn bè nghe) 16/5/2017.