KM Cực Shock Uốn & Nhuộm chỉ 199k

KM Cực Shock Uốn & Nhuộm chỉ 199k
Dành cho 5 bạn Commen đầu tiên và dk tại stt này … chỉ 5 bạn thôiii nhé !!!
( Chưa bao giờ … và no bao giờ sảy ra tại #HOÀNG_BÁCH_HAIRSALON chi tiết dưới cm Duy nhất ngày hnay 1/4
Link tổng hợp mẫu tóc : https://m.facebook.com/pg/HairsalonHoangBach/photos/…
:Add: HOÀNG BÁCH HAIRSALON 286 TT Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh
: 097.507.6886
☎️ : 02416.555.558