[Lại chạy theo “mốt” trên FB]

[Lại chạy theo “mốt” trên FB]
Trong không khí nhà nhà treo bài “Đàn ông trong nhà bạn có tôn trọng phụ nữ không?”, mình lại câu cái này lên gọi là có thêm một kênh tham khảo về mặt thuật ngữ :)).
Trước không nhớ có một ai đó đã nói với mình trên này rằng đôi khi cuộc cách mạng thành công nhất lại không đến từ những thứ đao to búa lớn.
Chẳng cần mất công chứng minh “tôi đúng” còn “anh sai” làm gì. Nếu anh thiếu tôn trọng, tôi sẽ ngừng đối thoại. Đơn giản vậy thôi.
You’d better learn your lesson before we can move on.
Có hai kết quả có thể dự đoán trước:
1, Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ chứng tỏ sự thay đổi bằng hành động mà không cần phải bày tỏ a b c (thứ dễ khiến anh ta “mất mặt”).
2, Nếu anh ta không yêu bạn đến thế, đây là cơ hội để bạn suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Kiểu gì cũng phải tổn thương, hãy chọn cách khiến bạn chịu tổn thương trong thời gian ngắn nhất – bởi cuộc đời này hữu hạn lắm, không đáng để chìm đắm vào những chuỗi ngày đau khổ và vô vọng.