Làm gì làm thì Khơ Thị vẫn là công việc chính đầy đam mê của mình

Làm gì làm thì Khơ Thị vẫn là công việc chính đầy đam mê của mình. Hôm nay quay trở lại ngồi vào chiếc ghế cũ , không gian yên ả, mọi người nói nhỏ nhẹ, ngoài sân chim thì hót và tôi vẫn thói quen vừa gặm bánh mì vừa làm việc
#khothiskincare #thammivienkhothi #hhthuhoai