Làm sao đặt tên mỹ miều cho một loài bướm đẹp

Làm sao đặt tên mỹ miều cho một loài bướm đẹp . Bướm đẹp là bướm không tên , như nhưng̃ …” …loài hoa không hương thơm không sắc màu …”
Leopard Lacewing (Cethosia cyane) is a species of heliconiine butterfly .
…. Batik Lacewing -Frazerhill , Malaysia .
See Translation

Comments 1

  • Hoa đó trước giải phóng gọi là hoa cứt lợn hạn chế trồng nơi có trẻ em! Sau GP đặt lại tên mỹ miều ” ngũ sắc” để dụ người ta trồng khắp nơi lấy tiền ! Không tên cũng tốt hơn là đặt tên mỹ miều cho nó làm hại thêm !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *