Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách

Luôn vui vẻ không phải là một loại tính cách. Đó là một loại năng lực
Và bạn Luyện tập được
Mạnh mẽ không phải tính cách bẩm sinh.
Nó là do luyện tập
Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều.
Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.
Và CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA ĐỀU DỰA VÀO VIỆC BẠN RA QUYẾT ĐỊNH
Bạn quyết định cuộc sống của mình sẽ đi về đâu?
P/S: bạn đã Có khoá học của phượng chưa?
https://unica.vn/lam-chu-ngon-ngu-co-the-trong-4-gio…