M

M_akingLife_etter – Blood is Life
Hôm ra HN nhiều anh em bạn bè hỏi: Sao Cali chịu chơi vậy, tắt biển logo khắp nơi. Rồi có người trách: campaign hay thế sao không kêu báo anh / kênh chị đồng hành với cho vui.
Ý tưởng này phải cảm ơn đến Vien Tu Trinh người thấy Google với Starbuck ở nước ngoài làm, bạn bảo: Cái này hay, mình (CMG) làm nghen. Rồi thì ngay lập tức team Joel Bourke và @Hanh Nguyen bước vào, set ngày, lên plan, làm thì làm thôi, ok.
Tinh thần team CMG là vậy, không tốn thời gian vào việc bàn Why? mà luôn là Why not? Có vấn đề ư, 95% vô giải pháp 5% vô nguyên nhân. Cứ làm hết sức, improve từng tí một, sai đâu sửa đó vì việc của Manager là sinh ra để giải quyết vấn đề. Cùng nhau làm, tận dụng tất cả nguồn lực, làm tốt, không cần nói nhiều.
Team mình dù ngay giữa đường có vấn đề khá nghiêm trọng về người làm mà không vì thế mà bị ảnh hưởng, trái lại là khác. đến hôm nay nhìn lại thì mới nhận ra skills không quan trọng, ideas không quan trọng, execution, leadership và grit để đi đến cùng mới tạo nên sự khác biệt.
Cám ơn Việt Phương và team Social Community relationships for amazing execution. Cám ơn Ngô Phát đã đi chử đỏ trên tất cả các gia đình celebs tại VN, cám ơn rất nhiều đến chị em, bạn bè những mover and shaker trong ngành giải trí, báo chí, các bạn bè đã chung tay tạo ra một event thành công trên phạm vi cả nước, trên cả nhận thức về việc hiến máu lẫn số lượng hơn 700 người đăng ký hiến máu hôm nay.
#MakingLifeBetter #XYMLB #CMGASIA #misingtype