Mỗi ngày tôi đều có niềm vui

1  
Mỗi ngày tôi đều có niềm vui. Và hôm nay, một niềm vui lớn.
Đức, cậu bé trong nhà thương Ung Bướu ba năm trước, hôm nay được vầy đây.
Tự nhiên thấy mang ơn cô gái trẻ này quá chừng. Chỉ là một người đọc trang tôi nhưng khi nghe về Đức, em đã thường xuyên liên lạc và tới thăm, như một cách thay tôi những khi không ở Việt Nam. Dù chưa gặp mặt biết tên nhưng anh vô cùng cảm kích những việc ấm áp em đã làm. Nó đẹp như chính con người em vậy.
Và còn rất nhiều nữa những tin nhắn kiểu như vầy. Những con người xa lạ vào khoe với tôi những việc ngọt ngào họ vừa làm được cho những người xa lạ khác. Xin cám ơn nhiều lắm, vì đã lặng lẽ nối dài cánh-tay-yêu-thương. Cuộc đời thật đẹp, vì có các bạn.
Đó, ai bảo facebook là vô bổ, là phù phiếm???