Mỗi sáng thức dậy chỉ cần thấy bên bàn đã có thức ăn ngon

Mỗi sáng thức dậy chỉ cần thấy bên bàn đã có thức ăn ngon, nước sữa gạo…vừa ăn sáng vừa nghe 1 bản nhạc hay lặp đi lặp lại cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Ăn sáng xong là đã có thể an tâm đi ngủ lại rồi…