Một anh thì đi từ sáng sớm

Một anh thì đi từ sáng sớm, một anh thì cũng theo mấy người tình (già) đi chơi òi… để lại cô người iu ốm yếu ngồi nhà xem livestream trợ lý tuyển học sinh, nhắn tin với học trò chiu chíu và gọi cơm hộp về cô trò ăn cho bớt sầu.
Xin các vị đừng vẽ mấy cái ngày này ngày nọ nữa, dễ khiến người ta tủi thân lắm á!!!
P/s: nếu có “anh” nào còn nghĩ tới mềnh khi đọc những dòng này thì vui lòng nhắn tin, mềnh sẽ bắn sang danh sách các thứ mềnh cần hòng bù đắp thiệt thòi này nhá! ;))