Một ngày đẹp trời chim lợn nào nhòm thấy chị Mộng dzồi gửi cho cái công văn kiểu “

Một ngày đẹp trời chim lợn nào nhòm thấy chị Mộng dzồi gửi cho cái công văn kiểu “… Thấy chị làm oshin mà lại đeo hột xoàng với mặc xì líp ren lọt khe, đề nghị chị cho gặp để dzải trình vì hem phù hợp công việc và thu nhập”, thì bỏ bu.
Bữa rồi có nghe ngáo đá, ngáo mỡ, dzờ có cả ngáo háng, chắc thường hửi phải đứa khắm bẹn nhờ. Hí hí.
P/s : Các chị doanh nhân, công chức, đề nghị từ dzờ trở đi, hem mặc xì líp ren nựa, mà quay về mặc xì líp bà bô cho đúng qui trình cho tôi nha, ha ha.