Mua này mà thu nua nghệ là gần như hái sao trên trời luôn

Mua này mà thu nua nghệ là gần như hái sao trên trời luôn
Nghệ bên na chọn loc rất kĩ để cho hàm lượng chất cao – ham lượng cucurmin cao cho khách . Ma đa phần mua nưa nên nghệ úng hết bên na ko thu những nghệ như vậy dc nên đành hàng chỉ ra sl vừa đủ chứ ko bành trướng như mong đợi được chứ ma 1 tuần có vài tấn thì HỆ THỐNG của na cũng chỉ cần búng tay la sl cũng ra ào ạt .
Ko phải la TRI dụ khách giỏi ma quan trọng la TINH BỘT NGHỆ TRI đã tạo long tin nơi khách hàng quá mạnh mẽ nên SL đầu ra của TRI vô cùng căng đet
✌✌✌
Tâm sự up tấm hình chút chơi sẵn khoe mẻ nghệ này chuẩn bị lên dĩa ✌
5 ngay nữa có mẻ TINH BỘT NGHỆ mới trả nợ
Sông sao ăn nợ miết thật la đớn lòng

See Translation