Mũi dại lái chịu đòn

Mũi dại lái chịu đòn. Xin phép cho Hoài tui gởi vài lời đến các quí khách hàng thân thương về sự cố trong những ngày soft opening . Sẵn đây cho H xin lỗi lần nữa vì món cam bưởi Ruby mới về chiều nay mà bị đặt hết chỉ còn có 6 ly vào ngày mai