Người “dại” tìm nơi vắng vẻ

Người “dại” tìm nơi vắng vẻ, người “khôn” tìm chốn lao xao…
Mình “dại” nên toàn đi khai phá, đi trước. Nhiều khi cũng khổ, nhưng luôn cảm thấy happy. Hi..Hi.. Suy cho cùng, sống ở đời hạnh phúc nhất là được sống cùng với đam mê và làm điều mình thích. Nhất là khi chứng kiến thấy nó phát triển đúng như mình dự báo.